Rechtsanwalt Wolfgang Sattler

Fachanwalt für Familienrecht Fachanwalt für Sozialrecht

Dircksenstraße 52

10178 Berlin-Mitte (Bezpośrednio przy Hackescher Markt - 500 metrów od Alexanderplatz)

+49 (0)30 9367 3339

Bezpłatny pierwszy kontakt - gwarantowany bezpłatnie i bez zobowiązań!

eżeli małżonkowie mieszkają w separacji, są zobowiązani do utrzymywania się w razie separacji. Małżonkowie, którzy wszyscy zarządzali z odrębnych funduszy i nie utworzyli jednostki gospodarczej, są również winni sobie wzajemnie wsparcie separacji. Ma to zastosowanie nawet jeśli małżonkowie nie mieszkali razem w żadnym momencie po zawarciu małżeństwa, nie koordynowali swoich życiowych dyspozycji i nie istnieją między nimi żadne więzi ekonomiczne. Przeszkodą w naliczaniu alimentów w przypadku separacji nie jest również to, że opiera się ona na okolicznościach życiowych, które ukształtowały małżeństwo, a w tej konstelacji małżeństwo zostało ukształtowane właśnie przez ekonomiczną niezależność obu małżonków. Federalny Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił to w sprawie o poważnych skutkach dla prawa międzynarodowego, w której oboje małżonkowie pochodzili z rodzin indyjskich, które zainicjowały małżeństwo. Żona ma obywatelstwo niemieckie, mieszka we Frankfurcie i zarabia 2.670 euro netto miesięcznie z tytułu zatrudnienia w banku, natomiast mąż, który mieszka w Paryżu, ma obywatelstwo brytyjskie i zarabia 5.000 euro jako handlowiec. Ponadto ma dochód z wynajmu mieszkania w wysokości 1.000 €, a korzyść mieszkaniowa dla drugiego używanego przez niego mieszkania została ustalona na 500 €. Po ślubie w dniu 23 sierpnia 2017 r. małżonkowie ponownie rozeszli się w sierpniu 2018 r. W międzyczasie miały miejsce wielokrotne odwiedziny jednej osoby z drugą w weekendy oraz jednorazowy trzytygodniowy pobyt żony z mężem w Paryżu bez żadnego kontaktu seksualnego. Oboje małżonkowie prowadzili własną rachunkowość i każdy z nich prowadził własne sprawy; tylko podczas wizyt żony w Paryżu mąż płacił za zakupy. Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem przyznał od grudnia 2018 r. dodatek z tytułu rozstania małżonków w wysokości 1 585 EUR. Zostało to potwierdzone przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Beschluss vom 19. Februar 2020 (XII ZB 358/19) Alimenty separacyjne mogą zostać utracone tylko wtedy, gdy małżonkowie mieli stanowczy zamiar w chwili zawierania małżeństwa nigdy nie ustanowić konkubinatu małżeńskiego, czego XII Senat nie zakładał w tym przypadku. Decyzja ta zawiera również ważne stwierdzenia dotyczące międzynarodowego prawa rodzinnego. Z jednej strony potwierdza się, że fakt, iż mąż jest obywatelem brytyjskim jako jedna ze stron i że Zjednoczone Królestwo opuściło UE pod koniec 31 stycznia 2020 r., nie uniemożliwia sądom niemieckim ustalania międzynarodowej jurysdykcji sądów niemieckich zgodnie z europejskim rozporządzeniem Verordnung (EG) Nr. 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w sprawach rodzinnych. Podobnie ustalenie prawa właściwego na mocy Haager Unterhaltsprotokoll vom 23. November 2007 nie zależy od tego, czy sprawa ma powiązania z innym umawiającym się państwem zgodnie z zasadą wzajemności; fakt, że Protokół haski w sprawie zobowiązań alimentacyjnych nie ma zastosowania do Zjednoczonego Królestwa, nie uniemożliwia jego stosowania w tym przypadku.

Bild von Joshua Woroniecki auf Pixabay

pl_PLPolski