Rechtsanwalt Wolfgang Sattler

Fachanwalt für Familienrecht Fachanwalt für Sozialrecht

Dircksenstraße 52

10178 Berlin-Mitte (Bezpośrednio przy Hackescher Markt - 500 metrów od Alexanderplatz)

+49 (0)30 9367 3339

Bezpłatny pierwszy kontakt - gwarantowany bezpłatnie i bez zobowiązań!

Pytania i Odpowiedzi dotyczące rozwodu

Kiedy mogę złożyć wniosek o rozwód?

Jeśli jesteś blisko separacji od małżonka przez prawie rok, możesz złożyć wniosek o rozwód z pomocą prawnika.

W indywidualnych przypadkach sędzia rodzinny w przypadku rozwodu za obopólną zgodą wymaga również, abyś ty i twój małżonek zgodzili się na utrzymanie po ślubie, na dom rodzinny i artykuły gospodarstwa domowego oraz, jeśli są wspólne dzieci, na regulację opieki rodzicielskiej, leczenia i alimentów.
Jeśli małżonek nie jest na to gotowy i nie zgadza się na rozwód, okoliczności, które prowadzą do rozpadu małżeństwa, muszą zostać szczegółowo wyjaśnione (np. Długotrwałe przerwanie kontaktu, stałe zwrócenie się do nowego partnera życiowego).

Po trzech latach separacji sędzia rodzinny zakłada, że małżeństwo jest zerwane i ogłasza rozwód.
In Fällen häuslicher Gewalt kann das Trennungsjahr als Scheidungsvoraussetzung bei der sogenannten Härtefallscheidung ausnahmsweise verzichtbar sein, und die Ehe sofort geschieden werden, wenn dem Opfer das Festhalten an der Ehe nicht zuzumuten ist.

Czy oboje musimy mieć prawnika w postępowaniu rozwodowym?

Tylko małżonek wnioskodawcy musi być reprezentowany przez prawnika, aby złożyć pozew rozwodowy w sądzie rodzinnym.

Drugi małżonek nie musi być reprezentowany przez adwokata w postępowaniu rozwodowym, jeżeli nie sprzeciwia się wnioskowi o rozwód i nie chce składać własnych wniosków; powinien jednak zasięgnąć porady prawnika w sprawie swoich praw.

Czy mogę złożyć pozew o rozwód, nawet jeśli mój partner jest przeciwny rozwodowi?

Jeśli nie dające się pogodzić konflikty doprowadziły do chęci rozwodu, często zdarza się, że nie ma też porozumienia z partnerem co do sensu czy konieczności rozwodu.

 Twój partner ma prawo nie zgadzać się z tym, czy rozwód jest konieczny w tym momencie, czy też nie należy ponownie próbować pojednania. Może również odmówić wyrażenia zgody w trakcie postępowania rozwodowego. Nie może on jednak trwale zapobiec Państwa rozwodowi. Najpóźniej po trzech latach separacji sąd rodzinny zakłada, że zostały spełnione warunki do rozwodu. Z reguły Państwa partner nie będzie mógł się wtedy sprzeciwić rozwodowi. Wtedy nie ma już znaczenia, czy twój partner uważa, że jesteś mu winien kontynuację małżeństwa z powodu pewnych uchybień w przeszłości. W przypadku rozwodu małżeństwa liczy się tylko to, że małżeństwo się rozpadło.

Jaka jest zasada zakłócania?

W niemieckim prawie rozwodowym obowiązuje tzw. zasada rozpadu małżeństwa. Sędzia rodzinny sprawdza, czy małżeństwo uległo rozpadowi.

Das ist dann der Fall, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten sie wieder herstellen.
Dowody niepowodzenia podlegają różnym wymogom, w zależności od tego, jak długo małżonkowie zostali rozdzieleni oraz czy druga osoba zgadza się na rozwód lub składa wniosek o rozwód.
W ramach postępowania rozwodowego sędzia rodzinny nie sprawdza, który z małżonków przyczynił się bardziej do niepowodzenia poprzez swoje zachowanie.

Czy życie w separacji jest warunkiem wstępnym rozwodu?

Większość systemów prawnych uznaje za warunek wstępny rozwodu rozpad małżeństwa, dla którego większość wymaga, aby małżonkowie byli w separacji przez pewien minimalny okres, który może wynosić od sześciu miesięcy do trzech lub więcej lat.

W przeciwieństwie do tego, rosyjskie prawo rozwodowe, podobnie jak systemy prawne innych państw sukcesorów Związku Radzieckiego, nie wymaga określonego okresu separacji, tak więc jeśli istnieje istniejący związek i obie strony chcą się rozwieść, można rozważyć wybór prawa rozwodowego, które ułatwi rozwód w drodze umowy o wyborze prawa.

Dla większości par, które mają wspólne miejsce zwykłego pobytu w Niemczech, zastosowanie ma niemieckie prawo rozwodowe, które przewiduje separację przez okres jednego roku jako podstawowy warunek rozwodu.

Rozdzielenie nie musi być formalnie ustanowione przez sąd lub organ jako punkt wyjścia. Separacja jest jednak ważnym punktem wyjścia dla kilku dziedzin prawa rozwodowego, w szczególności małżeńskiego prawa własności, i może mieć bardzo bezpośrednie skutki, na przykład przy zaciąganiu kredytu lub zmianie terminu spłaty zadłużenia.

W związku z tym zaleca się zasięgnięcie porady prawnej u prawnika na wczesnym etapie w związku z decyzją o separacji, aby uzyskać informacje na temat prawnych konsekwencji separacji i rozwodu, w tym skutków dla ochrony ubezpieczeniowej w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym wszystkich członków rodziny.

Co jest ważne w roku separacji?

Rok separacji należy oczywiście wykorzystać zgodnie z celem ustawowym do wspólnego zbadania, czy istnieją sposoby kontynuowania małżeństwa i, w razie potrzeby, podjęcia próby pojednania. Przydatne może być również doradztwo małżeńskie mające na celu ratowanie małżeństwa.

Prawodawca nie chce utrudniać małżonkom, którzy są skłonni do rozwodu, utrzymania roku separacji w przypadku próby pojednania, aby nie pozostawić tej szansy bez szwanku. Z tego powodu próba pojednania przerywa rok separacji tylko wtedy, gdy trwa on dłużej niż trzy miesiące.

Zwłaszcza w rodzinach z dziećmi, gdzie przez dłuższy czas po separacji i w czasie wspólnych zajęć obchodzone są wspólnie urodziny i święta, zaleca się ostrożność, jeśli drugi małżonek nadal nie ma pewności co do chęci separacji. W tym przypadku, w razie wątpliwości, umowa w sprawie separacji powinna zawierać zasady dotyczące sposobu realizacji np. wyjazdów wakacyjnych w taki sposób, aby dzieci mogły przebywać razem z obojgiem rodziców bez przerywania ich odrębnego życia.

Kiedy zaczniemy żyć osobno?

Początek roku separacji to moment, w którym małżonkowie jednoznacznie zadeklarowali sobie chęć życia w stałej separacji.

 Małżonek, który chce rozwieść się i który jednostronnie wyraził wolę separacji z drugim małżonkiem, musi to uwzględnić, jeżeli drugi małżonek pozostaje ambiwalentny wobec woli separacji. Chociaż w postępowaniu rozwodowym nie często zdarza się, aby drugi małżonek kwestionował rozpad małżeństwa i separację lub czas jej trwania, nie jest to wykluczone i może prowadzić do niepowodzenia postępowania rozwodowego, jeżeli np. występowali razem publicznie przez dłuższy czas.

Jeżeli w przypadku rozwodu za obopólną zgodą małżonkowie twierdzą, że byli w separacji od ponad roku, mimo że w rzeczywistości jeszcze tego nie zrobili, to naruszają swój obowiązek mówienia prawdy w sądzie. Doświadczenie pokazało jednak, że sąd będzie kwestionował ich oświadczenia tylko raz, jeżeli istnieją szczególne wskazania, np. jeżeli małżonkowie są nadal zarejestrowani pod tym samym adresem w czasie rozprawy sądowej.

Co się stanie, jeśli złożę wniosek o rozwód wcześniej?

Rok separacji powinien był upłynąć dopiero po przeprowadzeniu rozprawy sądowej o rozwód.

z zasady jest ustalana tylko wtedy, gdy ugoda emerytalna może zostać rozstrzygnięta również w wyniku rozwodu; przygotowanie ugody emerytalnej trwa regularnie kilka miesięcy. Jeśli jednak pozew rozwodowy zostanie złożony zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu separacji, można oczekiwać, że sąd szybko wyznaczy termin i odrzuci pozew rozwodowy wraz z kosztami.

Czy mogę złożyć pozew o rozwód wcześniej?

W przypadku trudności nie trzeba czekać rok separacji.

Małżonek musi powoływać się na niewłaściwe zachowanie drugiej strony, które jest tak poważne, że nierozsądne jest oczekiwanie utrzymania "formalnej więzi" małżeńskiej do końca roku separacji. Druga strona oskarżona o niewłaściwe zachowanie nie może sama wystąpić o trudny rozwód.

Przykładem trudnego przypadku są:

poważne/powtarzalne maltretowanie jednego z małżonków przez drugiego - często stawia się tu stosunkowo surowe wymagania, jednorazowe "popychanie" zwykle nie wystarcza.

Zachowania, które naruszają seksualne samostanowienie, mogą być przypadkiem trudności.

Jeśli małżonek spodziewa się dziecka z nowym partnerem, zasady dotyczące rodzicielstwa mogą odegrać rolę; jeśli żona spodziewa się dziecka z nowym partnerem, może odgrywać rolę, że mąż jest początkowo uważany za prawnego ojca.

Jeśli mąż wkrótce ponownie stanie się ojcem z nowym partnerem, wciąż istniejące małżeństwo nie ma wpływu na relacje rodzicielskie. Może on jednak powołać się na fakt, że musi mieć możliwość rozwodu na czas, aby nowe małżeństwo mogło zostać zawarte przed narodzinami dziecka.

Nadużywanie alkoholu lub narkotyków może powodować trudności. Należy jednak wziąć pod uwagę, że uzależnienie samo w sobie nie jest zachowaniem oskarżającym, ponieważ jest ono klasyfikowane jako choroba.

Kiedy jestem prawnie rozwiedziony?

Wyrok rozwodowy staje się prawomocny po upływie miesiąca od jego doręczenia, po upływie terminu do wniesienia apelacji.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, sąd wydaje kopię wyroku rozwodowego z adnotacją res judicata, która jest używana w obrocie prawnym jako dowód rozwodu. Jeśli drugi małżonek jest również reprezentowany przez adwokata w procesie rozwodowym, na rozprawie sądowej może zostać zadeklarowane wzajemne zrzeczenie się apelacji od wyroku rozwodowego, dzięki czemu staje się on natychmiast prawomocny i nie trzeba czekać na upływ terminu apelacji.

Rechtsanwalt Wolfgang Sattler, Fachanwalt für Familienrecht und Fachanwalt für Sozialrecht

copyright Stockfotos Pixabay

pl_PLPolski