Rechtsanwalt Wolfgang Sattler

Fachanwalt für Familienrecht Fachanwalt für Sozialrecht

Dircksenstraße 52

10178 Berlin-Mitte (Bezpośrednio przy Hackescher Markt - 500 metrów od Alexanderplatz)

+49 (0)30 9367 3339

Bezpłatny pierwszy kontakt - gwarantowany bezpłatnie i bez zobowiązań!

Pytania i odpowiedzi dotyczące awansu alimentowy

Co to jest awans alimentowy?

Wraz z zaliczką na poczet świadczeń alimentacyjnych państwo przejmuje świadczenie alimentacyjne na rzecz małoletniego dziecka tymczasowo lub na dłuższy okres zamiast rodzica, który podlega obowiązkowi w przypadku niewykonania zobowiązania, aby zapobiec trudnościom finansowym i szybko zlikwidować powstałą lukę w płynności finansowej.

Rząd federalny zapewnia 40 % świadczeń, a kraje związkowe 60 %.

Kiedy mogę otrzymać zaliczkę na poczet świadczeń alimentacyjnych?

Warunkiem jest, aby rodzic, z którym mieszka dziecko, był rodzicem samotnym.

Jeśli rodzice są w związku małżeńskim, zaliczka na alimenty może być wypłacona od momentu separacji - rozwód nie ma znaczenia. Partnerzy mieszkają osobno, jeśli nie ma między nimi społeczności krajowej, a jeden z nich wyraźnie nie chce jej założyć, ponieważ odrzuca konkubinat. Nie jest konieczne, aby jeden z partnerów wyprowadził się do separacji. Doświadczenie pokazało jednak, że fundusze zaliczek na poczet świadczeń alimentacyjnych sprawdzają następnie bardziej rygorystycznie wymogi kwalifikowalności. Roszczenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy opiekuńczy rodzic ponownie zawiera związek małżeński i pojawia się ponownie dopiero po fizycznej separacji nowego małżonka. Samotny rodzic jest uprawniony do otrzymywania zaliczki na poczet świadczeń alimentacyjnych niezależnie od własnej sytuacji dochodowej. Nawet jeśli drugie z rodziców jest zupełnie nieznane lub całkowicie zrezygnowało, np. w przypadku półsierotek, wypłacane są zaliczki na poczet alimentów. Połowa dodatku sierocego jest zaliczana na poczet zaliczki na poczet świadczeń alimentacyjnych. Zasadniczo nie ma znaczenia, czy dziecko zostało poczęte przez jedną noc, czy w długotrwałym związku. Opiekuńczy rodzic nie jest winien wyjaśnienia przyczyn separacji od drugiego rodzica, ani swojej niechęci lub niezdolności do zapłaty. Należy jednak pamiętać, że dla troskliwego rodzica separacja jest nieplanowana. Kompleksowa ochrona zapewniana przez państwową zaliczkę bez badania środków jest ograniczona w przypadku, gdy sama matka planowała poczęcie poprzez anonimowe oddanie spermy (np. in vitro z anonimowym oddaniem spermy za granicą) i pomagała w planowaniu utraty ojca dziecka jako płatnika alimentacyjnego. W tym przypadku brak jest możliwości przewidzenia utraty świadczeń alimentacyjnych. W tym przypadku pozostaje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach SGB II, która jest zamknięta dla matek, które mogą pokryć potrzeby dziecka z własnych dochodów lub majątku oprócz własnych potrzeb.

Czy w sprawie przedpłaty alimentów decyduje obywatelstwo lub miejsce zamieszkania dziecka w Niemczech?

Prawo to nie ogranicza się do terytorium Republiki Federalnej Niemiec, lecz istnieje również zgodnie z przepisami prawa europejskiego dotyczącymi swobodnego przepływu pracowników, jeśli dziecko mieszka z rodzicem samotnym w innym kraju UE, a rodzic samotnie dojeżdżający do pracy za granicą pracuje w Niemczech w ramach nie tylko marginalnego stosunku pracy. 

Nie jest warunkiem koniecznym, aby dziecko posiadało obywatelstwo niemieckie. Oprócz dzieci posiadających obywatelstwo niemieckie lub obywatelstwo innego kraju UE, które są uprawnione do swobodnego przemieszczania się, następujące grupy są również uprawnione według § 1 Absatz 2a Unterhaltsvorschussgesetz:

(2a) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer hat einen Anspruch nach Absatz 1 oder Absatz 1a nur, wenn er oder sein Elternteil nach Absatz 1 Nummer 2

1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU besitzt,
2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigen oder berechtigt haben oder diese erlauben, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde

    a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes zu Ausbildungszwecken, nach § 19c Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der Beschäftigung als Au-Pair oder zum Zweck der Saisonbeschäftigung, nach § 19e des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der Teilnahme an einem Europäischen Freiwilligendienst oder nach § 20 Absatz 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche erteilt,
    b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck eines Studiums, nach § 16d des Aufenthaltsgesetzes für Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen oder nach § 20 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche erteilt und er ist weder erwerbstätig noch nimmt er Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch,
    c) nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in seinem Heimatland oder nach den §§ 23a, 24 oder § 25 Absatz 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt,

3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist oder Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt,
4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhält oder
5. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt.

 
 

Jak przebiega wniosek o zaliczkę na poczet świadczeń alimentacyjnych?

Fundusze na awans alimentowe istnieją w urzędach pomocy społecznej dla młodzieży.

Opiekuńczy rodzic nie musi sam uganiać się za niedopatrzonym rodzicem, ale powinien być w stanie skoncentrować się na zadaniach związanych z opieką nad dzieckiem i na własnej działalności zawodowej. Musi on jednak współpracować z funduszem na awans alimentowe i przedstawić dowody osobistych wysiłków wymaganych do zebrania alimentów na rzecz dzieci. Obejmuje to również wskazanie i nazwanie drugiego rodzica, a w przypadku jednodniowego postoju, mężczyzny potencjalnie kwalifikującego się jako ojciec dziecka, a w dalszym toku postępowania - ewentualnie również prowadzenie postępowania o ustalenie ojcostwa i alimenty na dziecko w sądzie rodzinnym. Niekiedy fundusze na awans alimentowe nakładają bardzo surowe wymogi w zakresie wypełniania obowiązku współpracy. Aby zapewnić zatwierdzenie zaliczek na poczet świadczeń alimentacyjnych i ich dalsze wypłacanie w perspektywie długoterminowej, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien współpracować z funduszem na awans alimentowe z jak największym zaangażowaniem. Fundusz na awans alimentowe jest odpowiedzialny za pobieranie zaległych świadczeń alimentacyjnych od rodzica, który jest faktycznie odpowiedzialny za alimenty, a roszczenie alimentacyjne jest przekazywane do tego funduszu na mocy prawa w zakresie wypłacanej przez niego zaliczki alimentacyjnej. Sama kasa zaliczek na poczet alimentów ma prawo do przeniesienia na nią roszczenia o zwrot alimentów na dziecko, a także aktualnego roszczenia alimentacyjnego dziecka wobec rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów pieniężnych ustalonych przez sąd.

 

Ile wynosi awans alimentacyjny?

Zaliczka na poczet świadczeń alimentacyjnych ma na celu jedynie zapewnienie podstawowego zabezpieczenia i, niezależnie od dochodów rodzica zobowiązanego do alimentów pieniężnych, obejmuje jedynie minimalną kwotę alimentów (pomniejszoną o pełną kwotę zasiłku na dziecko) zgodnie z

Nawet jeśli rodzic, który jest zobowiązany do płacenia alimentów pieniężnych, ma wysokie dochody i dlatego alimenty na dziecko zostały ustalone w tabeli z Düsseldorfu na wyższym poziomie, minimalna kwota alimentów pozostaje taka sama dla zaliczki na poczet alimentów. W przeciwieństwie do kwoty wypłacanej zgodnie z tabelą z Düsseldorfu, w przypadku gdy potrącana jest tylko połowa zasiłku rodzinnego, w przypadku zaliczki na poczet świadczeń alimentacyjnych potrącana jest cała kwota zasiłku rodzinnego. Minimalna miesięczna kwota alimentacji wynosi

1. in der ersten Altersstufe bis zum vollendenten sechsten Lebensjahr 393 € ab dem 1. Januar 2021,
2. in der zweiten Altersstufe vom sechsten bis zum 12. Lebensjahr 451 € ab dem 1. Januar 2021,
3. in der dritten Altersstufe vom 12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 528 € ab dem 1. Januar 2021.

Hiervon ist jeweils das Kindergeld in voller Höhe abzuziehen, das im Jahr 2021 für ein erstes Kind abzuziehen, das 219 € (im Jahr 2021) beträgt. Dabei bleibt es auch dann, wenn es sich um ein drittes oder viertes Kind handelt, für welches Kindergeld für ein drittes oder viertes Kind bezogen wird.

Beispiel:

Der Unterhaltsvorschuss für ein Kind, das acht Jahre alt ist, und für das Kindergeld wird, beträgt im Jahr 2021 also 232 € (= 451 €- 219 €).

Jak długo mogę otrzymać zaliczkę na poczet świadczeń alimentacyjnych?

Prawo do roszczenia istnieje bez ograniczeń do 12. roku życia dziecka.

Ponadto wniosek o zasiłek do 18. roku życia dziecka istnieje tylko wtedy, gdy nie pobiera się dla niego zasiłku socjalnego według SGB II (tzw. Hartz IV) lub gdy można uniknąć potrzeby pomocy poprzez świadczenie alimentacyjne, a rodzic sprawujący opiekę sam uzyskuje dochód w wysokości co najmniej 600 euro - przy czym zasiłek na dziecko nie jest uwzględniany. W przeszłości zaliczka na poczet świadczeń alimentacyjnych była ograniczona do tego wieku dziecka, a także była ograniczona do okresu świadczenia wynoszącego 72 miesiące. Ten maksymalny okres płatności został zniesiony na mocy reformy w dniu 01.07.2017 r. (§§ 1, 2 Unterhaltsvorschussgeldgesetz). 

Rechtsanwalt Wolfgang Sattler, Fachanwalt für Familienrecht und Fachanwalt für Sozialrecht

copyright Stockfotos Pixabay

pl_PLPolski