Pytania i Odpowiedzi dotyczące alimentów

Co jest ważne w alimentach?

1 stycznia 2008 r. weszła w życie kompleksowa reforma prawa alimentacyjnego, której celem jest w szczególności zapewnienie równego traktowania dzieci małżeńskich i nieślubnych w ramach opieki nad dziećmi oraz wzmocnienie zasady odpowiedzialności pozamałżeńskiej.
To, czy pozew o zmianę istniejących tytułów alimentacyjnych ma jakiekolwiek szanse na sukces, zależy przede wszystkim od tego, czy można zasadnie oczekiwać, że beneficjent straci lub zmniejszy alimenty. Między innymi jest to uzasadnione na czas trwania świadczenia alimentacyjnego, tak aby chwila czasu odgrywała ważną rolę, a dalsze oczekiwanie negatywnie wpłynęło na szanse na sukces.
To, czy iw jakim stopniu należy się alimenty, zależy od wskaźników dochodów zaangażowanych osób, które są wyższe lub niższe, w zależności od tego, czy dłużnicy zależni od alimentów są brani pod uwagę w celu zmniejszenia dochodu lub dochód własny beneficjenta nie jest brany pod uwagę jako „nadmiernie obowiązkowy”, ponieważ zatrudnienie odbywa się oprócz opieki nad małymi dziećmi.

Co to jest fikcyjny dochód?

Ważny jest nie tylko faktyczny dochód uczestników, ale często także to, czy można oczekiwać, że wygenerują wyższe dochody (np. Poprzez zmianę pracy, podjęcie drugiej pracy, w pełnym wymiarze godzin zamiast w niepełnym wymiarze godzin); To, jak należy odpowiedzieć na te pytania, zależy w dużej mierze od sądowej oceny przeszłości i obecnych warunków życia zaangażowanych osób.

Kiedy potrzebuję prawnika, a czy stać mnie na niego?

Wynik sporu alimentacyjnego zmienia się zatem regularnie w zależności od tego, czy strony są w stanie prawidłowo przedstawić sytuację w zakresie zatrudnienia i sytuację osobistą stron w sądzie rodzinnym. Dlatego sensowne jest uzyskanie kompetentnej porady od specjalistycznego prawnika na wczesnym etapie sporu alimentacyjnego. Charakter rzeczy polega na tym, że osoby pozostające na utrzymaniu bez własnego dochodu, które obecnie nie są opłacane alimenty, nie mają środków na opłacenie porady prawnej i reprezentacji. W takim przypadku można zwrócić się do sądu o pomoc prawną w celu uzyskania porady prawnej, a następnie zastępstwa prawnego w procesie alimentacyjnym, lub o zwrot kosztów prawnych w stosunku do osoby zobowiązanej do alimentów.
Dla beneficjenta korzystanie z usług prawnika może być wtedy całkowicie lub częściowo bezpłatne. Chętnie sprawdzę dla Państwa z wyprzedzeniem, czy wymogi dotyczące doradztwa i pomocy prawnej są spełnione, czy też ma sens ubieganie się przeciwko stronie zobowiązanej o zaliczkę na poczet kosztów prawnych.